REHBERLİK

Rehberlik

*Seminerler (2 ayda 1)

- 2-6 yaş çocuklarına yönelik ebeveynlerin aile içi süreçlerini destekleyecek, bu yaş çocuklarının yaşadıkları sorunlar hakkında ailenin davranışı, ne yapabilecekleri ve çocukların gelişime destek olmasını amaçlayan konuları içerecektir.

*Çocukların sosyal ve duygusal gelişimini ölçmek ve değerlendirmek adına yapılacak ölçekler:

 - Agte/Portage Gelişim Testi

Erken çocuklukta sahip olunan sosyal beceri, dil becerisi, motor beceri, bilişsel beceri ve öz bakım beceri alanlarının biyolojik yaş ve gelişim dönemlerine ve çocuğun gösterdiği performansa göre ölçme ve değerlendirme ölçekleridir.

 - Bir Aile Çiz Testi

Çocuklara ‘bana bir aile resmi çizer misin?’ yönergesinin verildiği ve çocuğun duygusal sürecinde sahip olduğu aktarımı yansıtan bir projektif çalışmadır. Bu çalışma ile çocuğun iç dünyası değerlendirmeye alınır.

 - Metropolitan Okul Olgunluk Testi

5-6 yaş grubu çocuklara uygulanan okul olgunluğunun saptanması amaçlanır. 6 alt testten ve 100 sorudan oluşmaktadır;

1.Kelime Anlama: Dilin anlaşılması ve kavranmasını ölçen alan.

2.Cümleler: Testör tarafından okunan cümlenin kavranması beklenir.

3.Genel Bilgi: Kelime bilgisi alanıdır. Testörün tarif ettiği kelimeye en uygun olanın seçilmesi beklenir.

4.Eşleştirme: Görsel algılama. Benzerliklerin tanınması ve bulunması istenir.

5.Sayılar: Sayı bilgisinin ölçüldüğü alandır. Basit sayısal problemlerin çözülmesi beklenir.

6.Kopya Etme: Yazı yazmayı öğrenmesine destek olan gerekli görsel algı ve hareket kontrolünün birleşimini ölçer.

 - Timi İlgi Alanı Testi

Bireysel olarak 4-6 yaş grubuna uygulanan, 7 alt alandan oluşan ilgi alanı belirleme ölçeğidir. Çocuklara gösterilen 28 karttan Sözel/Dilsel alan, Mantıksal/Matematiksel alan, Görsel/Uzamsal alan, Bedensel/Kinestetik alan, Müziksel/Ritmik alan, Kişilerarası/Sosyal alan ve Kişisel/İçsel alandan en çok ilgi duyduğu 3 alanın saptanması ve pekiştirilmesi, en az ilgi duyduğu alanların ise canlandırılması amaçlanmaktadır.

 

* Düzenli veli görüşmeleri

Çocukların daha iyi tanınması açısından ihtiyaç belirleme ve duygu durumlarının paylaşılması, duygusal zorlantılarının saptanması, gelişimine hem duygusal hem de sosyal katkıda bulunacak çalışmaların planlanması ve ev dinamiklerinin değerlendirilip çocuk-ebeveyn arası ilişkinin belirlenmesi ve gerekliyse düzenlenmesi, psikolog ve ebeveyn iş birliği ile çözüm yolları bulmak ve uygulamak amaçlanmaktadır.

* Aylık yayın paylaşımı

Her ay düzenli şekilde yayınlanacak olan bültenleri içermektedir. Ebeveynlere rehber niteliğinde olması amaçlanmaktadır.

*Öğretmenlerle çocukların gelişimi üzerine aylık değerlendirme görüşmeleri:

- Psikoloğumuzun çocukların duygusal ve gelişimsel seyirleri ve değerlendirmeleri adına öğretmenlerimizle yapacağı birebir görüşmeleri içermektedir.

Hemen Bilgi Almak İçin

İzmir Çiğli Panda Anaokulu hakkında daha detaylı bilgi için formu eksiksiz doldurunuz.