EĞİTİM

Okulumuzda 24 - 72  Ay arası çocuklara eğitim verilmektedir. Yıl boyu çocuk konusunda uzman akademisyenlerce velilere yönelik seminer, konferans ve ana-baba okulu çalışmaları yapılmaktadır.

Eğitim danışmanlarımız ve çocuk gelişimi uzmanlarınca çağdaş normlarda (çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili tüm yenilikler izlenerek) her yaş düzeyine uygun olacak şekilde yıllık olarak planlanan ancak haftalık ve günlük olarak izlenen eğitim programları tüm sınıflarımızda uygulanır.

Okulumuzda farklı disiplinlerden alıntılar yaparak oluşturduğumuz eklektik bir sistem uygulanmaktadır.

Bu bağlamda “Aktif Eğitim, Çoklu Zeka”, “Montessori”, “Highscope”, “Reggio Emilia” gibi yöntemler düzenlediğimiz bir sistematik içerisinde uygulanarak, çocuklarımızın oynarken ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Sistemimizde çocuklarımızın bilişsel, sosyal, bedensel, dil ve duygusal gelişimleri desteklenirken, onları yaşama hazırlayacak, çevreyle ve yaşıtlarıyla uyumlarını artıracak, onları bilinçlendirecek, meraklarını tatmin edecek bilgiler verilmektedir.

Eğitim programlarımızda konular basitten karmaşığa, somuttan soyuta giden bir sıra izler. Çocuklarımız gün boyu dönüşümlü olarak bir hareketli bir durağan etkinliğe katılırlar. Dikkat süreleri göz önüne alınarak etkinlikler kısa aralıklarla değişmektedir.

Okulumuzda çocuk merkezli bir sistem uygulanmaktadır. Çalışmalarımız çocuklarımızın yaratıcılıklarını destekleyen proje çalışmaları şeklinde yapılır. Bu çalışmalar pratik uygulamalar, deneyler ve gezilerle desteklenir.

Eğitimde önceliğimiz çocuklarımızın; Özgür düşünmeyi, sorgulamayı, araştırıp bilgiye ulaşmayı, çözüm üretmeyi öğrenirken, yaratıcılıklarını geliştirip farkındalıklarını artırmayı sağlamaktır.

Kurumumuzda çocuklarımızın ‘’Zihin ve dil gelişimi’’ ‘’Fiziksel gelişimleri’’ ve ‘’Psikososyal gelişimleri’’ desteklenerek, Çocuğun kendisi ve çevresi ile ilgili olumlu duygular geliştirerek farklı duygularını ifade edebilmesine yardımcı olunmaktadır.

Proje çalışmalarımızdan oluşan sergilerimiz her ayın sonunda velilerimizle paylaşılır. Sergi açılışlarımız, velilere yönelik interaktif çalışmalar, öğretmen veli söyleşileri ve Akademisyenlerle de desteklenen ana-baba okulu çalışmalarıyla aylık okul-aile paylaşım günleri şeklinde gerçekleştirilir.

Hemen Bilgi Almak İçin

İzmir Çiğli Panda Anaokulu hakkında daha detaylı bilgi için formu eksiksiz doldurunuz.